cropped-cropped-imago2c3bez_skrzydel.jpgImagoprojekt to pomysł na realizowanie szerokich działań związanych z możliwościami, jakie daje wiedza psychologiczna…

… a pomysł jest efektem dojrzewania – jak dorosłe stadium motyla, gotowe unieść się na własnych skrzydłach inspiracji i doświadczeń, by kreatywnie pomagać osobom indywidualnym, rodzinom i instytucjom. Zapraszam.

POMOC

Psychoterapia indywidualna, poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych i młodzieży (od 15-go roku życia), przeżywających trudności w kontaktach społecznych, będących w kryzysie emocjonalnym, zmagających się z zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi, zaburzeniami osobowości i terapia wspierająca dla osób z zaburzeniami psychotycznymi. Pracuję według podejścia psychodynamicznego, wywodzącego się z analitycznego paradygmatu, łącząc z nim elementy pracy z metaforą.

Diagnoza psychologiczna w zakresie: określania potencjału intelektualnego (tzw. testy inteligencji), tworzenia profilu osobowości, zasobów w zakresie kompetencji społecznych (m.in. umiejętności komunikacyjne, zarządzanie, inteligencja emocjonalna) oraz diagnoza kliniczna. Kontakt

ROZWÓJ

Szkolenia w zakresie tzw. umiejętności miękkich: komunikacja interpersonalna, działania asertywne, planowanie i delegowanie zadań. Realizuję także grupy psychoedukacyjne i treningi interpersonalne. Tę ofertę kieruję do osób indywidualnych jak i placówek oświatowych, instytucji pomocowych oraz firm poszukujących możliwości rozwoju teamu pracowniczego.

INSPIRACJA

Na stronie Imagoprojekt dzielę się psychologiczną refleksją. W zamieszczanych postach odwołuję się do wiedzy naukowej i praktycznej z zakresu psychoterapii oraz psychologii społecznej, klinicznej.  Otwieram się na dyskusję poruszanych treści – zachęcam do czytania a także śmiałego udzielania komentarzy w zakładce Galeria Poruszeń Imago.